Tvrz

   

Něco z historie
První zmínka o pozdně gotické tvrzi v Podolí je z roku 1564, kdy v ní po požáru hradu Bouzova sídlili Potštátští z Prusínovic. V roce 1586 patřilo Podolí novému vlastníkovi bouzovského panství Hynkovi Petrovi Nakserovi z Chotějovic. O Podolí se v zápisu píše: "Ves Podolí s tvrzí a dvorem v tej vsi ležícími, s rolími a loukami k témuž dvoru náležitejmi."  V roce 1617 byla již renesančně přestavěná tvrz i se vsí prodána Fridrichovi z Oppersdorfu. V té době tvrz ještě měla svoji důležitost. Pomalu však sousední dvůr se spojil s tvrzí a v dalším zápisu začátkem příštího století je již uváděn jen dvůr v Podolí. Důkazem toho budiž seznam osob v roce 1890 v Podolí č. 21 : Rotter Eduard dráb na statku, Rotterová Františka vedoucí statku, Navrátil Josef šafář ve dvoře a děvečky a služební. Chovali 4 koně, 56 hovězí, 3 prasata, 30 slepic, 1 husu a 4 kachny.

Popis objektu v publikaci Podolí: jednopatrový dům ze smíšeného zdiva na půdorysu tvaru písmene L, krytý valbovou střechou. V hlavním průčelí osazeny 3 pískovcové erby provázené iniciálami nositelů a letopočtem 1740. Z původního členění fasád zachována pouze profilovaná korunní římsa. V hospodářském objektu zachovány valené klenby na masivních středových pilířích. V jádru renesanční tvrz prošla výraznými přestavbami.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuto tvrz v Podolí u Bouzova jsme koupili v roce 2015 v zoufalém stavu. Po odvozu několika tun odpadu jsme zjistili, že elektrické rozvody jsou katastrofální až životu nebezpečné, špatné kanalizační svody, přestala téct voda, “plovoucí” podlaha v domě byla samá škvíra a někde chyběla úplně.... Aby jsme zde mohli bydlet, tak bylo nutné zahájit rekonstrukci. Nyní si vážíme toho, že svítíme, teče voda, dokonce i teplá. Rekonstrukce probíhá dál a my se snažíme tvrzi nasadit kabát takový, aby zase vypadala jako tvrz, protože v průběhu let na ní byly uplatněny socialistické architektonické prvky a na své kráse ztratila.

Děkujeme všem, kteří nám v tom všem pomáhali a nadále pomáhají. Za jejich ochotu přijet i ve svém volném čase, za kreativitu a rady, kterých v tomto případě není nikdy dost.   

Zdroj historických informací: "Publikace Podolí"

V Českém rozhlase Olomouc  byl odvysílán díl nazvaný "Podolí u Bouzova bylo chvíli i centrem bouzovského panství" z pořadu na pokračování s názvem "Od Pradědu na Hanou", připravovaný panem redaktorem Miroslavem Kobzou. ZDE je možnost poslechnout si ho znova.

 

 

Jak na tvrzi probíhá rekonstrukce

Dříve
Dříve
Nyní
Nyní
Dříve
Dříve
Nyní
Nyní